EDUbox Identiteit
EDUbox Identiteit

EDUbox Identiteit

Normale prijs gratis

Download de EDUbox identiteit hier (zip, 8 MB)

Identiteit is een boeiend maar ook gevoelig thema. Leerlingen weten nog niet altijd wie ze zijn en hoe hun identiteit vorm geeft en vorm krijgt. Met deze EDUbox Identiteit leren ze alles over hun - online én offline - identiteit

Deze EDUbox is ontwikkeld in het kader van De Warmste Week 2021, waarbij het thema 'kunnen zijn wie je bent' is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 5 Vlamingen niet zichzelf kan zijn.

In deze EDUbox leren jongeren (13-18 jaarhoe hun zelfbeeld gevormd wordt en wat de verschillende factoren zijn die er invloed op hebben. Wat als je het moeilijk vindt om jezelf te zijn? Iedereen is anders en kijkt door een bepaalde bril naar de wereld. Het gaat over referentiekaders, stereotiepen en labels. Deze EDUbox gaat ook dieper in op de online identiteit en de impact hiervan.

Deze EDUbox bestaat alleen digitaal, als interactieve videoles en als pdf.

Meer info over de EDUbox Identiteit, incl. hoe je hem gebruikt en een handleiding voor leerkrachten

Deze EDUbox is een initiatief van Mediawijs VRT NWS Tumult, Waddist en WAT WAT.