Dilemmaposter Christina (laatste exemplaren)
Dilemmaposter Christina (laatste exemplaren)

Dilemmaposter Christina (laatste exemplaren)

Voor leerkrachten/jeugdwerkers - Dilemmaposters tonen waar jongeren van wakker liggen. Want opgroeien betekent zo veel als 1000 dilemma’s verslaan.

Hang deze posters op in je jeugdhuis, JAC, jeugddienst, lokaal van je jeugdbewegingen, wachtkamer, fuifzaal, sportclub, school of CLB.

👉 Maximum 8 posters per bestelling. Meer bestellen? Stuur een mailtje naar hallo@watwat.be